Kaynaklar...


Bu alanda, yaptığınız diğer okumalar ve/ya ulaştığınız diğer kaynakları kısa açıklamalarla (annotated bibliography) listeleyin...

PEDAGOGYvsANDROGOGY.jpg

=


ADULT LEARNER-DEFINITION:

1. One who has achieved biological maturity. 2. One who has achieved the legal chronological age, which a society has legislated as adulthood. 3. The age at which a International dictionary of adult and continuing education 10 person feels himself or herself to be an adult; to behave in a mature manner.4. To be adult is to be treated in a mature manner by their social group. The variety of meanings given to this term is one reason for adult education being a difficult concept to define.

"International dictionary of adult education and continuing education" isimli kitapta yetişkin tanımı bu şekilde verilmiş. Bence yasal olarak 18 yaşını tamamlamış ve herkes "adult learner" olarak tanımlanabilir. Bu kişilerin ilk ve orta öğrenimlerini yapmış olduklarını farz etmek de gereksiz. Bu durum eğitimin esnekliği, herkese açıklık ve yaşamboyu eğitim anlayışıyla ters düşer diye düşünüyorum... Diğer arkadaşların görüşleri bu tanımı geliştirmek açısından faydalı olacaktır diye düşünüyorum....


ANNOTATED BIBLIOGRAGPH SAMPLE-Örneği incelenek için aşağıdaki linke tıklayınızSAMPLE LINK (CLICK :)Lifelong_learning.jpg