Formal Learning (Yapılandırılmış Öğretim) :


Lütfen bu alanda, bu başlığa ilişkin görüşlerinizi paylaşın....

Her ne kadar ülkeler arasında anlam değişikliğine uğrasa da formal öğrenme yapılandırılmış öğrenme hedefleri, öğrenme zamanı ve öğrenme desteğinin
eğitim kurumları aracılığıyla sağlanmasıdır. Öğrenen açısından tasarlanmıştır ve belgelendirmeye tabidir. Bu eğitimlerin sonucunda genellikle diploma veya sertifika gibi eğitimin geçerliliğini gösteren bir belge verilir.


Non-formal Learning (Yapılandırılmamış Öğretim):


Lütfen bu alanda, bu başlığa ilişkin görüşlerinizi paylaşın....

Non-formal öğrenme
Öğrenen açısından tasarlanmış, yapılandırılmış belli hedefleri, zamanı ve desteği olan ama bir eğitim kurumu tarafından sağlanmayan öğrenme türüdür.
Açık bir şekilde, doğrudan öğretim olarak planlanmamıştır, ama önemli öğrenme öğeleri içeren yapıdır.


Informal Learning (Yarı Yapılandırılmış Öğretim)


Lütfen bu alanda, bu başlığa ilişkin görüşlerinizi paylaşın....

Informal öğrenme iş, aile ya da boş zamanla ilgili günlük faaliyetleri içeren, kasıtlı ve yapılandırılmış olmayan, çoğunlukla bir belgelendirmeye tabi olmayan öğrenmeleri içerir.
Kısaca günlük yaşamdan kaynaklanan öğrenme olarak tanımlanır. Genellikle deneysel (Yaşanmış), tesadüfü öğrenme olarak nitelendirilir. Öğrenme zamanı, yeri ve amacı açısından yapılandırılmamıştır. Öğrenen perspektifi açısından istendik bir eylem olabilir, ancak çoğu zaman istendik, kasıtlı bir eylem değildir.
Formal_Informal_2.jpg